iniltili

iniltili
sif. İnilti ilə dolu, şikayətli. Nəhayət, nənəsinin ardı-arası kəsilməyən iniltili çağırışı Cəmili yuxudan ayıltdı. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • iniltili — sf. İnleme sesiyle yüklü, inlemeli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ulumak — nsz 1) Köpek, kurt, çakal vb. hayvanlar uzun, iniltili, ağlar gibi bir ses çıkarmak Geceleyin çakallar etrafta dolaşır, ulurlardı. S. F. Abasıyanık 2) İnsan iniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak Boğazında acı bir yumru, gözleri kupkuru,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nəva — is. <fars.> 1. Avaz, ahəng, musiqi səsi. Qoy nəva ney tək edim ta nəfəsim var mənim. S. Ə. Ş.. Heyfa ki, çıxmadı tarın sədası; Ucalmadı kamançanın nəvası. A. S.. 2. İniltili səs. Ölümlərin pəncəsində hıçqıran; Məzlumların nəvasından… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sarp — sif. Keçilməsi, üstünə çıxılması çox çətin olan; çox dik, sıldırım, yalçın. Yolun sağ tərəfindəki sarp qayanın arxasından üfüq ağarmağa başladı. H. N.. Tiflis şəhərini iki yerə təqsim edən Kür çayı sarp qayalara çarparaq hiddətlə çağlayırdı. A. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sızıltı — is. 1. Xəfif və incə ağrı; göynərti, sızı, sızıldama. Dişin sızıltısı. Barmaqlarımın sızıltısından yata bilməmişəm. – Yazıq muzdur bir tərəfdən qolunun sızıltısı, bir tərəfdən də ürəyinin ağrısı ilə özünü evə yetirdi. S. M. Q.. <Qazan xan>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şikayətkar — sif. <ər. şikayət və fars. . . . kar> köhn. Şikayət edən, şikayətçi, şikayət mahiyyətində olan. Şirəli dayısının şikayətkar danışığını eşidərkən təəccübləndi. M. Hüs.. // məc. Kədərli, yanıqlı, iniltili. Qocanın otağından şikayətkar bir tar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şikayətli — sif. Şikayət ifadə edən, dərdli, iniltili. // Məc. mənada. <Qəhrəman:> Kənarda buzlu ruzgar şikayətli bir yaralı heyvan iniltisi ilə telefon tellərinə toxunur və uğuldayırdı. H. N.. <Yaşar> zorla çəkmək istəyəndə çəpiş şikayətli bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”